Konzervační oleje a vosky

    Nabízíme konzervační oleje s trvalou pružnou ochranou (KX3) až po konzervační vosk s trvalou

    pružnou ochranou (KX100 – chem. odolnost přes 1000h v solné komoře).