Odmašťovací kapaliny vodou neředitelné

    Produkty Impasol v této kategorii byly vyvinuty speciálně pro přípravu povrchů

    před další aplikací, např. jako rychlé odmašťovací kapaliny pro průmysl a strojírenství.

    Nahrazují např: technický benzin, aceton, perchlor, líh, izopropylalkohol apod.