Povrchová úprava, fosfátování za studena

    Produkty v této kategorii splňují požadavky na přípravu konstrukcí.

    Dosažením zvýšené adheze můžeme výrazně zvýšit životnost nátěrového

    systému. Jedním úkonem lze povrch odmastit , odrezit a např. na pozink.

    povrch bez primeru aplikovat finální barvu.