Tlakové nádoby

    Profesionální tlakové nádoby (rozprašovače), odolávající chemickým látkám.

    TEC – ONE 1000 A - určeno pro uhlovodíkové aplikace

    TEC – ONE 1000 B - určeno pro mazací a separační prostředky

    TEC – ONE 1000 C – určeno pro alkalické a kyselé vodou řed.přípravky